Tag: growth

मानसिक स्वास्थ के हो ?

March 25, 2018
जीवनका व्यवहारीक शब्दहरुको पछाडी स्वास्थ जोड्दा त्यसको सीमा तय हुन्छ । मानसिक शब्दको अर्थ अमुर्त तर अत्यन्त तरल र सुक्ष्म शरिर भन्ने बुझ्नु पर्दछ । मानिसको अस्तित्वले मन र शरीरलाई...

रोग पहिचान – ‌औषधि र चिकित्सक

March 25, 2018
Drug/medicine Diseases and diagnosis. ब्यक्तिको अश्वस्थतालाई रोगको प्रभाव भनिन्छ अर्थात रोग प्राणीमात्रमा उत्पन्न अस्वस्थता हो । कुनै पनि प्राणीको शरीर रोगको वासस्थान हो । यसको अर्थ सवै प्राणी जन्मजात रोगी...