Author: Shesh B. Khadka

आस्था / बिश्वास

December 6, 2023
कुनै कामकुरो ब्यक्ति ,मत, नीति आदि प्रति हुने सत्यताको धारणा , आस्था, (दृढ आस्था ) धारणा, स्रद्धा – पत्यार लाई बिश्वास भनिएको छ । मन वा दिलैदेखि जागेको सम्मान अखण्ड...

जीवन के हो ?

June 1, 2021
जीवन गतिशीलता हो, यद्यपि अपरिभाषित छ । जीवनको स्रोत पिता माता देखिन्छन् । विचार गर्ने हो भने जीवनको न त स्रोत वा उद्गम देखिन्छ न सुरुवात न कुनै पूर्णाहुति ।...

मानसिक स्वास्थ के हो ?

March 25, 2018
जीवनका व्यवहारीक शब्दहरुको पछाडी स्वास्थ जोड्दा त्यसको सीमा तय हुन्छ । मानसिक शब्दको अर्थ अमुर्त तर अत्यन्त तरल र सुक्ष्म शरिर भन्ने बुझ्नु पर्दछ । मानिसको अस्तित्वले मन र शरीरलाई...

रोग पहिचान – ‌औषधि र चिकित्सक

March 25, 2018
Drug/medicine Diseases and diagnosis. ब्यक्तिको अश्वस्थतालाई रोगको प्रभाव भनिन्छ अर्थात रोग प्राणीमात्रमा उत्पन्न अस्वस्थता हो । कुनै पनि प्राणीको शरीर रोगको वासस्थान हो । यसको अर्थ सवै प्राणी जन्मजात रोगी...